Điều tra đối thủ cạnh tranh

Bạn muốn mở rộng thị trường hay bạn muốn nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình từ nhiều góc độ khác nhau hoặc bạn đang mong muốn mở công ty. Mọi vấn đề mà khách hàng thường quan tâm là khả năng kế thừa, thay đổi hàng hóa hay một loại dịch vụ mà doanh nghiệp cần thay đổi bằng sự cải tiến đối với một số vấn đề cụ thể mà khách hàng cần giải quyết.

Khi đã xác định được mục tiêu, phạm vi cạnh tranh, cần tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh trên thị trường, lập kế hoạch chiến lược cũng như những vấn đề trong nội bộ. vậy làm thế nào để tiếp cận và thu thập thông tin từ các đối thủ chính của bạn trong trường hợp họ không muốn giao tiếp với bạn?
Chúng tôi sẽ giúp những điều bạn mong muốn!