Dịch vụ xác minh nhân viên

Nhân viên là nền móng, là giá trị cốt lõi để mang lại thành công trong kinh doanh cho công ty và doanh nghiệp. Là một nhà quản lý nhân sự của doanh nghiệp phải biết dùng người, điều động nhân viên của mình trong công việc sao cho phù hợp, thành công hay thất bại đều do khả năng dùng người để mang lại thành quả lớn lao cho doanh nghiệp.

Nhưng trên thực tế có rất nhiều thành phần cá biệt, có xu hướng thay đổi vì lợi ích trước mắt, làm thất thoát giá trị, uy tín, thành quả …Của doanh nghiệp đã gầy dựng . để làm triệt để những thành phần cá biệt như vậy bạn cần phải xác minh nhân viên của mình.

Chúng tôi sẽ làm rõ những nghi vấn của bạn về nhân viên của mình. Sau đây là những trường hợp chúng tôi đã thực hiện.

– Kiểm tra sự trung thực và tuân thủ của nhân viên
– Xác định nhân thân lý lịch của người định tuyển dụng hoặc đã tuyển dụng vào làm việc
– Xác minh, thẩm định năng lực, tư cách của nhân viên trong quá khứ và hiện tại.
– Làm rõ những nghi vấn của bạn về nhân viên
– Các trường hợp khác…