Cố ý gây thương tích khi phòng vệ chính đáng

Em trai tôi năm nay mười tám tuổi, đã dùng dây xích và búa tấn công người khác, gây ra thương tật 61% cho người đó. Nguyên nhân xảy ra là bởi em trai tôi có xích mích với bạn nên chúng đã đến nhà tấn công em trai tôi, em trai tôi do tự vệ nên mới dẫn tới tình trạng trên. Đây là lần đầu tiên em trai tôi gây thương tích cho người khác. Tôi xin hỏi tội danh của em trai tôi sẽ bị xử lý ra sao và sẽ phải đền bù cho bên bị hại bao nhiêu?

Trả lời:
1. Về trách nhiệm hình sự
Về mức hình phạt: Trường hợp này, em bạn đã dùng dây xích và búa để tấn công, đây là trường hợp “Dùng hung khí nguy hiểm” được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 104, do đó, em bạn sẽ chịu xử lý theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự, cụ thể là “Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.” Theo đó, em bạn sẽ có thể bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Về tình tiết giảm nhẹ: Ở đây, bạn có nói rằng, nguyên nhân em bạn gây ra hành vi cố ý gây thương tích trên là để phòng vệ khi bị tấn công bởi người khác. Nhưng bởi em bạn đã sử dụng hung khí nguy hiểm để phản vệ lại, và sự phản vệ này đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo Khoản 2 Điều 15 Bộ luật Hình sự: “Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại”. Em bạn (người phòng vệ) đã dùng phương tiện (dây xích và búa) và phương pháp gây ra thiệt hại quá đáng cho người xâm hại(đánh gây thương tích 61%); trong khi em bạn có thể lựa chọn những phương tiện và phương pháp khác phù hợp hơn (ví dụ như: bỏ chạy…). Do đó, em bạn sẽ không được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này. Nhưng, đây có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ để Tòa án xem xét và đưa ra mức án thấp nhất của khung hình phạt (năm năm tù giam) cho em bạn theo điểm c Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.
2. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Ngoài trách nhiệm hình sự-chấp hành hình phạt tù thì em bạn còn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người bị hại cho người bị hại theo Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2005. Điều này quy định rằng: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.” Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện dựa trên nguyên tắc thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời; em bạn có thể tiến hành thỏa thuận với bên chịu thiệt hại về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường (một lần hoặc nhiều lần).
Các khoản phải bồi thường bao gồm (theo Điều 609 Bộ luật Dân sự):
– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.
– Khoản bồi thường tổn thất về tinh thần, được các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì tối đa không qua ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.